دزفول: ۶۴۶۱۱ تا ۶۴۶۹۱ دشت آزادگان: ۶۴۴۱۱ تا ۶۴۴۹۱ رامهرمز: ۶۳۸۱۱ تا ۶۴۹۶۱ شادگان: ۶۴۳۱۱ تا ۶۴۳۶۱ شوش: ۶۴۷۱۱ تا ۶۴۷۹۱ شوشتر: ۶۴۵۱۱ تا ۶۴۵۹۱ لالی: ۶۴۹۴۱ تا ۶۴۹۴۱ ماهشهر: ۶۳۵۱۱ تا ۶۳۵۸۱ مسجد سلیمان: ۶۴۹۱۱ تا ۶۴۹۹۱ هندیجان: ۶۳۵۹۱ تا ۶۳۵۹۱

سامانه پیام کوتاه سها پیامک با دراختیار داشتن بانک اطلاعاتی شماره موبایل‌های کل شهرهای ایران به تفکیک سن، جنسیت و منطقه این قابلیت را برای شما مهیا می سازد که بتوانید پیام های تبلیغاتی خود را بصورت هدفمند ارسال کنید. پس از ورود به قسمت «ارسال سنی و جنسی» با انتخاب نام استان و شهر […]

به مناسبت افتتاح سایت ۲۵ درصد تخفیف برای تمامی مشتریان که از اول آبان ماه تا آواخر آذرماه ثبت نام می کنند لحاظ می شود برای دریافت تخفیف می توانید با پشتیبان تماس بگیرید و تخفیف خود را دریافت نمایید