سیستم سها پیامک سیستم بر پایه وب است و کار با آن بسیار راحت و آسان است برای آموزش گام به گام می توانید فایل پیوست را دانلود کرده و به راحتی سامانه را مدیریت کنید.

دانلود آموزش کار با سامانه سها پیامک